Zakelijk

Alles over ondernemen

Wat is het belang van gecertificeerd lassen en kotteren voor de industrie?

machinebouwer

Gecertificeerd lassen en kotteren zijn twee belangrijke werkzaamheden en een groot onderdeel van de productie van werkstukken en andere industriële processen. Zowel gecertificeerd lassen als kotteren zijn werkzaamheden die uitgevoerd worden door professionals. Dit komt doordat het werk vaak om precisie vraagt, waardoor de nodige kennis en vaardigheden nodig zijn. Hiernaast kan het werk gevaarlijk zijn als het niet op de juiste manier wordt uitgevoerd. Gecertificeerde lassers hebben daarom de benodigde certificaten behaald waardoor niet alleen de kwaliteit van het werkstuk gerealiseerd wordt, maar ook de veiligheid behouden blijft. Gecertificeerd lassen en verspaning (zoals kotteren) zijn echter twee werkzaamheden die ook veel van elkaar verschillen.

Wat is gecertificeerd lassen?

Tijdens het lassen wordt er metaal gesmolten door middel van hitte. Het metaal dat gesmolten wordt is van het werkstuk waar aan gewerkt wordt. Omdat het metaal in vloeibare of deegachtige toestand wordt gebracht, kunnen er verbindingen plaatsen op het werkstuk worden gemaakt. Er wordt dus niet alleen toevoegmateriaal aan het werkstuk gesmolten, maar het metaal van het werkstuk zelf wordt ook gesmolten. Gecertificeerd lassen houdt in dat de lasser over een certificaat beschikt dat aantoont dat deze persoon bekend is met de normen en specificaties van het lassen. Hierdoor kan de klant erop vertrouwen dat het werkstuk of constructie op een juiste en veilige manier wordt bewerkt. 

Wat houdt kotteren precies in?

In tegenstelling tot gecertificeerd lassen wordt er bij kotteren geen hitte gebruikt. Kotteren is een verspaningstechniek waarbij er met verschillende soorten beitels of ander gereedschap materiaal wordt weggehaald van het werkstuk, waardoor deze van vorm kan veranderen. Kotteren heeft net zoals gecertificeerd lassen ook een belangrijke rol in de industrie en bij het maken van werkstukken en constructies. Doordat het materiaal met een erg hoge precisie wordt afgeslepen van het werkstuk kunnen er zeer ingewikkelde constructies of onderdelen gerealiseerd worden. Zonder deze onderdelen zouden bepaalde industriële sectoren hun producten niet meer kunnen produceren.