Zakelijk

Alles over ondernemen

De Kracht van Vindingrijkheid: 10 Creatieve Alternatieven voor een Vaststellingsovereenkomst

man-5710164_640

Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch document waarin werkgever en werknemer afspraken maken over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Het kan onder andere worden gebruikt bij ontslag, reorganisaties of bij langdurige ziekte. Hoewel een vaststellingsovereenkomst vaak als de standaardoplossing wordt gezien, zijn er ook andere creatieve alternatieven mogelijk. In deze blog delen we 10 van deze alternatieven, specifiek gericht op de situatie van een burn-out.

1. Aanpassing van de werkomgeving

In plaats van direct tot beëindiging van het dienstverband over te gaan, kan er gekeken worden naar mogelijkheden om de werkomgeving aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er flexibelere werktijden worden gehanteerd of dat er andere taken worden toegevoegd aan het takenpakket.

2. Tijdelijk ander werk

Als de werknemer door de burn-out niet meer in staat is om de huidige functie uit te voeren, kan er gekeken worden naar tijdelijk ander werk binnen het bedrijf. Dit kan helpen om weer langzaam op te bouwen en het vertrouwen in het eigen kunnen te herstellen.

3. Coaching en begeleiding

Een burn-out kan vaak gepaard gaan met mentale en emotionele uitdagingen. Het aanbieden van coaching en begeleiding aan de werknemer kan helpen om te herstellen en sterker terug te komen. Dit kan zowel intern als extern worden geregeld.

4. Aanpassing van arbeidsvoorwaarden

Door de arbeidsvoorwaarden aan te passen, zoals het verminderen van het aantal werkuren of het bieden van meer flexibiliteit, kan er ruimte gecreëerd worden voor herstel en re-integratie.

5. Herplaatsing binnen het bedrijf

Als de werknemer niet meer terug kan keren naar de oude functie, kan er gekeken worden naar mogelijkheden voor herplaatsing binnen het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er gekeken wordt naar openstaande vacatures of dat er een nieuwe functie wordt gecreëerd.

6. Samenwerking met andere werkgevers

In bepaalde gevallen is het mogelijk om samen te werken met andere werkgevers. Hierbij kan gedacht worden aan detachering of uitwisseling van personeel. Op deze manier kan de werknemer nieuwe ervaringen opdoen en zich verder ontwikkelen.

7. Omscholing of bijscholing

Als de werknemer door de burn-out niet meer in staat is om het huidige werk uit te voeren, kan er gekeken worden naar mogelijkheden voor omscholing of bijscholing. Op deze manier kan de werknemer een nieuwe richting inslaan en de benodigde vaardigheden ontwikkelen.

8. Werkervaringsplaats

Een werkervaringsplaats kan een goede manier zijn om geleidelijk weer aan het werk te gaan na een burn-out. Hierbij kan de werknemer onder begeleiding werkervaring opdoen en langzaam weer wennen aan het arbeidsproces.

9. Zelfstandig ondernemerschap

Als de werknemer niet meer wil terugkeren naar een dienstverband, kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Hierbij kan de werknemer zijn eigen tempo bepalen en werken aan herstel en groei.

10. Volledige loopbaanverandering

In sommige gevallen kan een burn-out leiden tot het besef dat de huidige loopbaan niet meer passend is. In dit geval kan er gekozen worden voor een volledige loopbaanverandering, waarbij de werknemer een nieuwe richting inslaat en een totaal andere carrière gaat nastreven.

De Kracht van Vindingrijkheid bij een Burn-out

Een vaststellingsovereenkomst is niet altijd de enige oplossing bij een burn-out. Door creatief te zijn en te kijken naar alternatieven, kunnen zowel werkgever als werknemer tot een passende oplossing komen. De bovengenoemde 10 alternatieven bieden verschillende mogelijkheden om te herstellen, te groeien en weer met plezier aan het werk te gaan na een burn-out.